Logo EN PNG w500

Logo EN PNG w500

Since1933
OPTIMUS S.A. és la principal empresa espanyola en els camps del disseny, fabricació i distribució d'equips de megafonia, alarma per veu i intercomunicació.
 
OPTIMUS incorpora a la seva oferta de productes el model MX-12FX, un equip que augmenta la capacitat de gestió d'entrades d'àudio de qualsevol sistema de so / megafonia, ja sigui per a un bar, per a una escola, un centre de culte o un hotel , per exemple.
Es tracta d'una taula de mescles amb 8 entrades mono configurables MIC/LINE i 2 entrades estèreo (12 canals en total). Cada entrada disposa d'ajust de sensibilitat, ajust de volum, equalització de tres bandes, enviament a la sortida d'auxiliar amb pre i post fader ... La taula inclou un processador digital d'efectes de 24 bits, equalitzador gràfic de 7 bandes, ajust de guany per canal de sortida, reproductor-gravador de MP3 amb USB i bluetooth, entre altres prestacions.

PRODUCTO

Taula de mescles 12 canals, 8 mono i 2 estèreo

  • 8 entrades mono + 2 entrades estèreo.
  • Equalitzador de 3 bandes per entrada.
  • Alimentació phantom individual.
  • Ajustaments de nivell per canal i generals.
  • Enviament a auxiliar amb pre / post fader, per canal.
  • Faders protegits contra la pols de 60 mm.
  • Sortides d'àudio addicionals per a auriculars i supervisió.
  • Indicadors led de nivell de sortida, un per canal.
  • Sortides XLR simètriques.
  • Preamplificadors d'entrada per a micròfon o línia.
  • Equalitzador gràfic de 7 bandes.
  • Processador d'efectes DSP de 24 bits.
  • Reproductor / gravador de MP3.

datasheet

Desitja més informació sobre aquest producte?

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: OPTIMUS S.A.
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny, fabricació, comercialització i servei postvenda de sistemes de so i comunicació.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.