GONSIN DTV   Logo EN PNG 800x250

GONSIN DTV   Logo EN PNG 800x250

Posicionament i enfocament automàtic

SeguimientoVideo

  • Zoom òptic x20 i digital x10.
  • Senyal de vídeo HDMI, 3G-SDI i LAN, amb codificació H-264.
  • Control automàtic i / o remot de pant / tilt, amb valors predefinits.
  • Moviment silenciós i ràpid de fins a 60 ° / sec (pan), 30 ° / sec (tilt).

Als sistema de conferències i traducció simultània de GONSIN se'ls pot afegir la funció de seguiment per vídeo, amb càmeres controlades per programari amb posicionament i enfocament automàtic. Aquesta prestació permet veure en les pantalles a la persona que està parlant en aquest moment, ja sigui per possibilitar una millor atenció als propis assistents, a la mateixa sala o en sales annexes, i / o per a distribuir el senyal a mitjans de comunicació. Les càmeres que s'utilitzen per a aquest tipus de funció, per exemple la GX-HD3320, són totalment HD, amb baix soroll i elevada SNR per aconseguir imatges clares i nítides, òptiques amb ampli angle de visió i zoom òptic i digital, moviment silenciós i ràpid ... a més d'automatitzar mitjançant programari el posicionament i enfocament, el controlador de càmeres GX-KB01 permet a un operador governar mitjançant joystick i polsadors totes les funcions de les càmeres, i amb la matriu per càmeres de vídeo HD-SDI amb 8 entrades i 8 sortides GX-SDI0808(3G) és possible distribuir el senyal a monitors, projectors, mitjans de comunicació...

Desitja més informació sobre aquest producte?

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: OPTIMUS S.A.
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de disseny, fabricació, comercialització i servei postvenda de sistemes de so i comunicació.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.